Hledání
  OK  
 
Produkty
Informace
Značka certifikace
Produkty / Detektory ELSD

ELSD detektory pro HPLC, Flash a preparativní chromatografii a příslušenství

Detektory ELSD jsou univerzální detektory, které měří částice vzorku po odpaření mobilní fáze v detekční cele pomocí rozptylu světla. Na rozdíl od UV není detekce závislá na optických vlastnostech vzorku. Jedinou podmínkou je, že stanovovaná látka musí být méně těkavá než mobilní fáze. Lze tedy detekovat i obtížně stanovitelné analyty, které neobsahují chromofory, jako jsou např. sacharidy, lipidy, polymery, nederivatizované mastné kyseliny a aminokyseliny, oleje, povrchově aktivní látky, malé molekuly, případně neznámé látky, u nichž nemáme údaje o jejich struktuře. Odezva detektoru je závislá na množství analytu, což umožňuje jeho použití pro kvantitativní analýzu bez nutnosti kalibrace . Na rozdíl od RI detektoru může pracovat v gradientním modu a není citlivý na teplotní výkyvy. Pro rozprášení (nebulizaci) vzorku a odpaření mobilní fáze je nutný zdroj nebulizačního plynu. Lze použít dusík, nebo tlakový vzduch, podle typu analytu a používaných eluentů.

Využití detektoru je možné v oblasti analytické i prepaparativní HPLC, UHPLC a pro Flash chromatografy.

Příslušenství - zdroje plynu, manometry apod.

 
error

Opravdu se chcete odhlásit?

error

Opravdu chcete vyprázdnit Váš košík?