Hledání
  OK  
 
Produkty
Informace
Značka certifikace
Produkty / Kyvety pro UV-VIS / Přehled

Ke stažení:

Přehled UV-VIS kyvet
Získat Adobe Reader
Přehled kyvet

Přehled UV-VIS kyvet pro HPLC

Kyvety HPLC a AC jsou určeny pro analytické aplikace. K zamezení tvorby bublinek je s těmito kyvetami dodáván hydrodynamický odpor. Snížení vlivu změn rychlosti průtoku a teploty je dosaženo kónickým tvarem kyvet a tepelným výměníkem na jejich vstupu (tepelný výměník není u verzí PEEK).

Kyvety PLCC jsou určeny pro preparativní a flash aplikace. Konstrukce těchto kyvet umožňuje změnu optické dráhy dle konkrétních podmínek analýzy.

Kyvety ZK jsou kyvety bez okének, které slouží k ověření správné funkce detektoru, stárnutí výbojky a ke kontrole čistoty pracovní kyvety. Jsou součástí dodávaného detektoru.

Kyvety typu B - preparativní

Název PLCC 07 PLCC 14 PLCC 15 PLCC 17 PLCC 19 PLCC 3LB
l[mm] 0,3 0,1 0,3 1,3 2,4 0,3
V[µl] 40 40 40 55 70 80
závit UNF10-32 1/4"-28 1/4"-28 1/4"-28 1/4"-28 5/16"-24
D 1/16" 1/8" 1/8" 1/8" 1/8" 3/16"
Fmax[ml/min] 200 500 500 500 500 3000
Pmax[MPa] 2 2 2 2 2 -
Název PLCC15
PEEK
PLCC19
PEEK
PLCC HP08
PEEK
PLCC HP16
PEEK
HPLC09
PEEK
ZK 04
l[mm] 0,3 2,4 1,0 1,0 10 Test cell
V[µl] 40 70 20 20 20 -
závit 1/4"-28 1/4"-28 5/16"-24 UNF10-32 UNF10-32 -
D 1/8" 1/8" 1/8" 1/16" 1/16" -
Fmax[ml/min] 500 500 500 200 50 -
Pmax[MPa] 2 2 30 30 2 -

l - optická dráha, V - vnitřní objem kyvety, závit - typ závitu pro připojení kapilár nebo hadiček, D - vnější průměr kapilár nebo hadiček, Fmax[ml/min] - maximální průtok kapaliny, Pmax[MPa] - tlaková odolnost

Kyvety typu C a A - analytické

Typ C-ECD2600/2800 AC02 AC05 AC10 TC01 Typ A HPLC04
Typ C-ECDA2800 AD02 AD05 AD10 TD01
l[mm] 2 5 10 Test cell l[mm] 5
V[µl] 1 8 16 - V[µl] 10
závit UNF10-32 UNF10-32 UNF10-32 - závit 1/16"
D 1/16" 1/16" 1/16" - D -
Fmax[ml/min] 10 10 10 - Fmax[ml/min] 10
Pmax[MPa] 2 2 2 2 Pmax[MPa] 2

Kyvety typu E - externí

Název PLCC15 EX PLCC19 EX
PEEK
HPLC10 EX
PEEK
PLCC3L EX PLCC20 Plus PLCC Turbo ZK EX
l[mm] 0,3 2,4 5 0,3 0,3 0,1-3,8 Test cell
V[µl] 40 70 10 80 220 - -
závit 1/4"-28 1/4"-28 UNF10-32 5/16"-24 NPT1/4"-18 - -
D 1/8" 1/8" 1/16" 3/16" 1/2" var. -
Fmax[ml/min] 500 500 50 3000 15000 var. -
Pmax[MPa] 2 2 2 2 2 2 -

l - optická dráha, V - vnitřní objem kyvety, závit - typ závitu pro připojení kapilár nebo hadiček, D - vnější průměr kapilár nebo hadiček, Fmax[ml/min] - maximální průtok kapaliny, Pmax[MPa] - tlaková odolnost

PLCC

Okénka

Stupňovité uspořádání okének všech preparativních PLCC kyvet umožňuje změnit jejich optickou dráhu jednoduchým způsobem pomocí změny poloh okének a tloušťky těsnění. Obtok vytvořený okénky a vnitřním průměrem kyvet vytváří prostor zajišťující vysoký průtok měřícími kyvetami v tomto uspořádání

Druhý řádek (žlutý) je platný pro kyvety PLCC 3L, PLCC 3L EX, PLCC 3LEX s redukcí, PLCC 20 Plus a PLCC TURBO. U posledních dvou kyvet se neuvádí vnitřní objem kyvety

TYP A

Tyto kyvety mohou být použity v detektoru Apatite.

TYP B

Tyto kyvety mohou být použity v detektorech Flash, TOYDAD a TOYFIX.

TYP C

Tyto kyvety mohou být použity v detektorech ECD2600 a ECD2800.

TYP E

Tyto kyvety jsou umístěny mimo detektor a připojují se k detektorům pomocí optických kabelů s konektory SMA. Z detektorů firmy ECOM lze použít všechny, které v názvu obsahují Ex.

Přehled detektorů s optickými konektory

Informace

Pro informace o detailních parametrech kyvet a možnostech nastavení a modifikací kontaktujte společnost ECOM. Stejně tak ohledně informací o starších typech kyvet a detektorů.


 
error

Opravdu se chcete odhlásit?

error

Opravdu chcete vyprázdnit Váš košík?